سامانه آزمون های آنلاین دفتر امور شهری استانداری اصفهان تا اطلاع ثانوی در دسترس نخواهد بود و در صورت برنامه ریزی مجدد برای برگزار آزمون اطلاع رسانی انجام خواهد شد.

رابطین محترم شهرداری ها می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 03133378525 و 03133376646 تماس حاصل نمایند