اعلانات سایت

اطلاعیه شرایط حضور در آزمون های آذرماه 1399

 
عکس راهبر سامانه
اطلاعیه شرایط حضور در آزمون های آذرماه 1399
از راهبر سامانه در چهارشنبه، 2 دسامبر 2020، 1:52
 

اطلاعیه


بدینوسیله باطلاع می رساند  دسترسی  شهرداری هایی که  بدهی خود را بابت  دوره های حضوری سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ (ابلاغی طی نامه شماره  ۲۰/۳۲/۷۵۸۴۲ مورخ  ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ دفتر امور شهری) نپرداخته اندجهت شرکت در آزمون های بعدی مسدود می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با  سرکار خانم بغلانی  کارشناس محترم  دفتر امور شهری  تماس بعمل آید.